AP Pension offentliggør klimarapport

Som et led i vores samarbejdspartners arbejde med at integrere Paris-aftalen og FN's verdensmål i sine investeringsprocesser offentliggør AP Pension årets anden klimarapport. Klimarapporten er udvidet i forhold til sidste år og omfatter flere aktivklasser og mere uddybende analyser.

De globale klimaforandringer er en af de mest presserende udfordringer for en bæredygtig fremtid. Derfor støtter AP Pension både Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale temperatur-stigning til maksimalt 2 grader celsius og FN's 17 verdensmål for en bæredygtig fremtidig udvikling.

Klimarapportens formål er blandt andet at opnå et mere nuanceret indblik i, hvordan klimaforandringerne påvirker og vil påvirke nutidige og fremtidige investeringer. Samtidig giver rapporten AP Pension mulighed for at måle og følge udviklingen i porteføljens klimaaftryk år efter år.

- Gennem vores arbejde med klimarapporten får vi vigtige indsigter om vores portefølje, og hvor vi kan sætte ind for at skabe positive forbedringer fremadrettet i relation til klimarisici. Samtidig øger rapporten omverdenens mulighed for at følge med i, hvordan vores investeringer bidrager til at nå de konkrete mål, vi har sat i forhold til at påvirke den grønne omstilling, siger investeringsdirektør i AP Pension Ralf Magnussen.


Du kan hente den fulde klimarapport her.

Læs flere nyheder fra Jysk Pension

Vi giver dig alle de seneste nyheder om pension og sundhed.

Læs mere

Modtag gode nyheder fra Jysk Pension