Rådgivning om forsikring

Livet er ikke til at forudse. Men derfor kan du alligevel godt
forberede dig på de ting, der kan ske. Med vores hjælp er du
sikker på, at du er dækket af de forsikringer, der skal hjælpe
dig og din familie økonomisk i tilfælde af sygdom, ulykke
eller død.

Dine forsikringer

Pension handler ikke kun om livet engang i fremtiden, men også om livet lige nu. Derfor indeholder din pensionsordning via Jysk Pension en række forsikringsdækninger, der sikrer dig og din familie økonomisk i tilfælde af, at du fx mister evnen til at arbejde, får en kritisk sygdom eller dør.

Livsforsikring

En livsforsikring har til formål at sikre dine nærmeste, hvis du dør inden din pensionsalder. Den kan bestå af et engangsbeløb og/eller løbende udbetalinger i en bestemt årrække. Vi tilbyder også en børnepension som sikrer dine eventuelle børn en årlig udbetaling, hvis du dør, inden de bliver voksne. 

Tab af erhvervsevne

En forsikring ved tab af erhvervsevne har til formål at sikre dig økonomisk, hvis du får nedsat din erhvervsevne som følge af en ulykke, sygdom eller skade. 

Kritisk sygdom

En forsikring mod kritisk sygdom betyder, at vi udbetaler et større skattefrit engangsbeløb til dig, hvis du bliver ramt af visse kritiske sygdomme, fx en hjerneblødning. Du kan bruge pengene, som du vil. Fx til at søge ekspertbehandling i udlandet eller tage orlov fra dit arbejde.

Vi hjælper dig med at få overblik

Din pensionsrådgiver hos Jysk Pension hjælper dig med at få overblik over din pensionsordning. Du bliver hjulpet til at vælge den opsparingsform og de forsikringer, der passer bedst til dig. 

Men husk at dine behov og forventninger ændrer sig igennem livet. Derfor anbefaler vi, at du og din rådgiver kigger på dine pensionsordninger hvert andet år. Specielt hvis du bliver gift, skilt, skifter job, får børn eller handler bolig. 

Skriv til os